Donacions a l'equip

Donant Import
Consorci Parc Agrari Baix Llobregat 873.00€
Anònim 50.00€
Anònim 60.00€
Anònim 119.00€
Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida -
José Luis Iglesias 12.00€
Maria Gomez -
Donants del Mercat de Sants 947.57€
BTV -
Compañeros HelpSystems Carolina 216.00€
Anònim 45.00€
Pilar Aloy 179.00€
Escola Estel (Vic) 93.00€
Anna Masachs -
Unió de botiguers Congrés Indians -
Donants del Mercat de Sagrada Família 241.65€
Donants del Mercat del Ninot 356.60€
Anònim 202.00€
SMARTING ENGINEERING, S.L 162.00€
Anònim 4.00€
Xavier Conejo 10.00€
Donants del Mercat de l'Abaceria 257.00€
Donants del Mercat de La Concepció 224.70€
Pilar Sentís 10.00€
Miguel Rodríguez 5.00€
Anònim 20.00€
Anònim 10.00€
Joan Morató 10.00€
Anònim 100.00€
YOLANDA FERREIRA 20.00€
Sol Sanchez 10.00€
Anònim 10.00€
Silvia Salvador 5.00€
Anònim 100.00€
Mercè Colomer -
Manuel Gomez Ballesta Gomez 10.00€
Anònim 25.00€
Anònim 10.00€
Anònim 30.00€
Dolores Catalán -
Anònim 1.00€