Donar a un equip

Donatiu a l'equip:

E

Fer donatiu com a:

Particular

Les aportacions a la Magic Line de l'Obra Social Sant Joan de Déu són deduïbles en la quota de l'IRPF en la quantia i condicions fixades per la legislació tributària vigent.

Les dades fiscals que aportis cal que siguin unipersonals i correctes, sinó des de l’Agència Tributària no les acceptaran per desgravar-les a la declaració de la renda

Fer donatiu com a:

Entitat

Les aportacions a la ML de l'Obra Social Sant Joan de Déu són deduïbles en la quota de l'IRPF en la quantia i condicions fixades per la legislació tributària vigent. Si vols rebre el certificat corresponent cal complimentar la casella DNI.

Les dades fiscals que aportis cal que siguin unipersonals i correctes, sinó des de l’Agència Tributària no les acceptaran per desgravar-les a la declaració de la renda