Actualitat

Els projectes que farem realitat gràcies a tu!

22/06/2020

Magicliners, ens fa molta il·lusió anunciar-vos els projectes que seran possibles gràcies a vosaltres. Aquest any, amb realitats com les que han sorgit de la COVID-19, la Magic Line té més sentit que mai. Per això, part dels projectes finançats són mesures extraordinàries per pal·liar les cares de la vulnerabilitat d'aquesta crisi. El vostre compromís ens ha permès ser allà on més ens necessitem. I amb la resta, serem on hem estat sempre: al costat de les persones en situació més vulnerable.

Aquest any, doncs,  a banda de les mesures per la COVID-19 també hi haurà projectes de diversos àmbits: acollida i protecció internacional, dependència i tuteles, exclusió social, recerca, salut mental, sense llar, sociosanitari i aquest any, també, sensibilització. Amb el projecte #JoHoCanvioTot es vol sensibilitzar els joves entorn la salut mental i generar actituds positives i empàtiques cap a aquesta realitat. L’empatia és el primer pas per entendre i poder ajudar, i per això, cobrim també d’altres àmbits en les diferents etapes de les vides de les persones: infantesa, joventut i vellesa, no només acompanyant-los quan més ho necessiten sinó també fent un seguiment posterior, facilitant la inserció laboral i l’accés a productes alimentaris. 

La solidaritat no té fronteres i per això en els projectes de cooperació internacional aquest any seguirem ajudant amb la tutorització de les pràctiques assistencials d’infermeria SRN de l’escola a Sierra Leone, i varis projectes al Senegal i a Ghana. També volem que les persones que arriben al nostre país se sentin acollides, i seguirem acompanyant i donant allotjament a joves migrants sense referents familiars.

Aquest any, els  projectes de recerca se centren en les malalties de pediatria i també en els episodis psicòtics. També hem ajudat a finançar l’estudi Kids Corona de l’Hospital Sant Joan de Déu, que ja ha tret els primers resultats preliminars.

En aquest sentit, s’invertiran 38.000€ en un paquet de mesures extraordinàries per finançar projectes de primera necessitat sobrevinguts de la crisi de la COVID-19. De moment, ja se n’han invertit 24.000€ per donar resposta a la situació de fragilitat que viu la gent gran i també per oferir oportunitats laborals al sector serveis de neteja a persones amb diversitat funcional o en risc de vulnerabilitat. La resta, s’anirà invertint a mida que avanci la crisi i s’estableixin les necessitats.

Són 386.121€ plens d'empatia i voluntat que ajudaran a millorar la vida de moltes persones. Un any més, tot el camí que feu avança cap a un futur millor cuidant el present. Gràcies per tot el que heu aconseguit i sobretot, per ser-hi sempre.