Què és la Magic Line?

Esport amb valors

Valors
La Magic Line és un esdeveniment esportiu de transformació social a través de la promoció de valors com:

a) Solidaritat conscient i responsable
Facilitem als participants el coneixement de les problemàtiques i les causes que l'originen, el reconeixement de la dignitat humana i els seus drets així com la presa de consciència de la corresponsabilització per trobar-hi solucions i promoure el compromís.

b) El destí de la captació
Els projectes receptors dels donatius beneficien a col·lectius i no a causes personals. Apliquem criteris de transparència dels projectes beneficiaris i mecanismes de rendició de comptes.

c) Inclusió
Tothom pot trobar oportunitats de participar, a través de la participació adaptada, el voluntariat, la difusió o les aportacions econòmiques.

d) Criteris ètics
En les actuacions pròpies i en relació amb empreses col·laboradores, ens exigim:

- Respectar els drets humans, el medi ambient i la salut pública.
- Complir amb la legislació espanyola vigent en matèria laboral, de seguretat social, fiscal i relativa a riscos laborals.
- No produir ni comercialitzar productes que perjudiquin la salut com el tabac o l’alcohol d'alta graduació.
- No estar directa o indirectament relacionats amb la fabricació o el comerç d'armes o de qualsevol altre producte pensat per a actes violents o d'ús militar.
- No comercialitzar productes o serveis ni difondre campanyes que no encaixin amb la imatge i els valors de Sant Joan de Déu.

e) Estil de comunicació
Emprem arguments racionals i/o emocionals sense apel·lar a la caritat ni fer ús del sensacionalisme en totes les comunicacions.

f) Reconeixement entre entitats
Ens vinculem a altres entitats promotores d'esdeveniments esportius amb valors per donar-nos suport, compartir aprenentatges i difondre conjuntament la solidaritat a través de l'esport.
L’Obra Social Sant Joan de Déu, Oxfam Intermón i Aspasim ens reconeixem mútuament com a organitzacions compromeses amb la transformació social, organitzant la Magic Line, el Trailwalker i Correm junts, esdeveniments que comparteixen valors i estils.

Sant Joan de Déu
Oxfam intermon
aspasim