Edicions anteriors

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014

Barcelona

331.873€

Total recaptat

13.000

Participants

941

Equips

27

Projectes financiats

Projectes Finançats

El 100% dels fons recaptats pels equips de la Magic Line SJD es destina a projectes socials del territori.

 


Mallorca

35.000€

Total recaptat

1.600

Participants

119

Equips

Projectes Finançats

El 100% dels fons recaptats pels equips de la Magic Line SJD es destina a projectes socials del territori.

 


València

15.000€

Total recaptat

Més de 1.000

Participants

77

Equips

Projectes Finançats

El 100% dels fons recaptats pels equips de la Magic Line SJD es destina a projectes socials del territori.

Barcelona

224.921€

Total recaptat

10.000

Participants

753

Equips

Fotos | Projectes finançats

 

Barcelona

137.267€

Total recaptat

5.700

Participants

350

Equips

Fotos | Projectes finançats